Bestyrelse

Formand:
Lone Ellemann Jensen, 
28390745

Næstformand:
Inge Møller Hansen, 
61 35 54 01

Kasserer:
Finn Nielsen
24607505

Sekretær:
Inga Petersen, 
47 33 44 56

Øvrige bestyrelses medlemmer:
Edith Hansen, 
47 17 45 52